چـــــقدر سخته...!
۱۳٩۱/۸/٢٥۱٢:٥٦ ‎ق.ظ

چـــــــــــــــقدرسخته منطقی فکر کنی...

وقــــــــــــــــــــــــــــتی...

احـــــــــــــــــــــــساست داره خــــــــــــــــــفت میکنه...!


احساس -
منطقی