...
۱۳٩۱/۸/٢٩۸:۳٦ ‎ب.ظ

به دنبال بهانه نباش...

چشم که گذاشتم برو...

هر وقت دلت خواست برگرد...

من تا بی نهایت شمردن را بلدم...!