دست نــــزن...!
۱۳٩۱/۸/٢٦۸:۳٧ ‎ب.ظ

دســـــــــــــــت به صورتــــــــم نزن...

نقاب خـــــــــندانی کـــــــه به صــــــــــورتم زدم می افـــــــتد...

آنـــــــــــــــگــــــــــــــاه است که سیل اشک...تو را با خـــــود میبرد...

و بــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز...

من میمانم و تـــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــهایــــــــــــــــــــــــــــی...!


تنهایی -
سیل اشک -
خندان - نقاب