خــــــــدا...!
۱۳٩٢/۱٠/۱۳٦:٥٦ ‎ب.ظ

بعضیـ وقتا دوسـ دارمـ...

دستمو بذارمـ زیر فکمـ...

چشـ تو چشـ خدا بشمـ...

بشـ زلـ بزنمــ ـــو بگمـ...

مثلا که چــــ ــــی...؟!