شب...!
۱۳٩٢/٩/٢٠۱۱:٠۳ ‎ب.ظ

باشی یا نباشــــی...

این شب سر میشود...

اما ایــن شب کجا و...

آن شب کـــجا...