الفاتحه...!
۱۳٩٢/٩/٧٥:٢٦ ‎ب.ظ

حال و روز زندگی من...

وقتی تـــ♥ــو نباشی...

فقط یک کلــمه است...

الفـــــاتـــــ♥ـــــحه...!