جات امنه...!
۱۳٩٢/۸/۱۱٢:۱۱ ‎ب.ظ

نه از سرم میوفتی...

نه از چشــــــــمم...

کجای دلم نشسته ای که...

جایت اینقدر امــــــن است...!