اعصاب...!
۱۳٩٢/٧/٢۸۱۱:٤٦ ‎ب.ظ

دوست داشتن تو...

لــــیاقت نمیخواهد...

مثل نخ کردن سوزن "اعصاب" میخواهد...!