داغون...!
۱۳٩٢/٧/٢٢۱٢:٠٦ ‎ق.ظ

یه لـ‌ ـ‌ـ‌ ـ‌ـحظه هایی تو زندگی هست...

که سر جمع چند دقیـ ـ ـقه هم نیستا...

اما یه عمر آدم رو داغـ‌ ـ‌ ـ‌ ـون میکنه...!