حواس پرتی...!
۱۳٩٢/٧/۱۳٢:٥٧ ‎ب.ظ

هرگـــــاه به تـــــو فکـــــــــــــر میکنم...

حــــواسم از هـــمه چی پـــــرت میشود...

و من چه روزهای بیهوده ای را سپری میکنم...

با بیست و چهار ساعـــــت حواس پرتی...!