هنوز...!
۱۳٩٢/٧/٦۱٠:٤٠ ‎ب.ظ

هنوز همــــ ـــــ ـــــ...

از بین کارهای دنـــ ــیا...

دل بستن به دلــ ‌‌ــ ـــت...

بیشتر به دلمــــ میچسبد...!