حسادت...!
۱۳٩٢/٥/٢۸٦:۳٤ ‎ب.ظ

بگذار زمانه از حسادت بترکد...

انگشتان من...

چه به انگشتان تو می آیـد...!