بفهـــــــــــــــم...!
۱۳٩٢/٥/٢۱۱۱:٠٦ ‎ب.ظ

آرام تر ســــــــــکوت کن...

صدای بی تفاوتی هایت...

آزارم مـــــــیدهــــــــــــد...!