دل تنگی...!
۱۳٩٢/٥/۱٥۱۱:۳٤ ‎ب.ظ

بعضی وقتا از...

        شدت دلتنگی...

                 گریه که هیچ...

                          دلم میخواهد...

                                  های های بمیرم...!