دست هایت...!
۱۳٩٢/٥/۸٩:٢٦ ‎ب.ظ

دیگر این روزها خیلی چیزها دست من نیست...

مــــــــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــــــلا...

دســــــــــــــت هایت...!