روحم...!
۱۳٩٢/٥/٧۱٢:۱٦ ‎ق.ظ

روحـ ـ ــ ــ ــ ــم میخواهد...

برود یک گـ ــوشه بنشیند...

پشتش را بکند به دنـ ــیا...

پاهایش را بغـ ــ ـــل کند...

و بلند بلند بــ ــ ــ ــگوید...

من دیگر بــازی نمیکنم...!