گاهـــــــــی...!
۱۳٩٢/٥/٧۱٢:٠٤ ‎ق.ظ

گاهی وقتا آنقدر از زندگی خسته میشوم...

که دلم میخواهد...قبل از خـــــــــــــــــواب...

ساعت را روی"هـــــیچ وقت" کوک کنم...!