بی قرار...!
۱۳٩٢/٥/٥٩:٠٦ ‎ب.ظ

امروز خاطراتت را ســــــــــــــوزاندم...

امـــــــ ـ ـ ـــــــــ ــ ـ ــــــــــ ـ ـ ـــــــا... 

بوی خوش هیزمش بی قرارم کرد...!