خودت...!
۱۳٩٢/٥/۱۱۱:٤٦ ‎ق.ظ

خـــــــــــــــــــیالت همیشه هست...

امـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا...امـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـروز...

دلم خـــودت را خواست نه خیالت را...!