مزاحمت نمیشوم...!
۱۳٩٢/٥/۱۱۱:٤٢ ‎ق.ظ

سرت گرم است...!

آنجا یا هیچ کجا...فـــــــــــــــرقی نمیکند...!

مزاحمت نمیشوم...!

اما حرارت سرگرمی هایت مرا میسوزاند...!