خاطرات...!
۱۳٩٢/٤/٢٩٩:٤٩ ‎ب.ظ

میخواهمــــــــــــــــــــــــــــ...

مچـــــــــــــــاله وخــــــیس...

در آغوشش بمانمـــــــــــــــ...

از پهن شدن بر بند خاطرات...

بیزارمـــــــــــــــــــــــــــــــ...!