هـــــــــی...!
۱۳٩٢/٤/٢٥۱٠:٥٧ ‎ب.ظ

تـــــــــــــــــو...

نفسی عمــــــــــیقی...

میان نفس های بریده بریده ام...!