نمیدانم...!
۱۳٩۱/۸/٢٦۱٢:٤٩ ‎ب.ظ

نمی دانم کجـــــــــــــــــــــــــای بازی مـــــــــــــــــا اشتبـــــــــاه بود...

که تـــــــــــــــــــو دیگر همــبـــــــــــــــــــازی من نیستی...

و من هنـــــــــــــــــــــــــــوز گرگـــــــــــــــــــــــم...

به هـــــــــــــــــــــــــوای تـــــــــــــــــــو...!


اشتباه -
هوای تو