آخه چرا...؟
۱۳٩٢/٤/۱٩۱۱:۳٠ ‎ب.ظ

چه آزمون دشـــــــــــواریست...

قلبت را سمت چپت بگذارند...

و بـــــــــــــــــــگویــــــــــــــند...

به راه راســـــــــــــــــــت برو...!