کـــــــــــاش...!
۱۳٩٢/۳/٢٦۱٢:۳٥ ‎ب.ظ

یکــــــــــــــــی بود...

که اونــــــــم رفت...

ای کــــــــــــــاش...

ازهمون اول غیراز خدا هیچکس نبود...!