تـــــو...!
۱۳٩٢/٧/۱۱٢:٢۱ ‎ق.ظ

بـــ ـــ‌‌‌ ـــرای من...

همین از تو گفتن...

زندگیــ ـــســت...!
بغض...!
۱۳٩٢/٦/٢٠۱۱:۱٢ ‎ب.ظ

تــ ــــ ـــو را نمیدانم...

ولی من حرف آخرم را...

با بغــ ـــ ـــض خوردم...!
حالم...!
۱۳٩٢/٦/٢٠۱۱:٠۱ ‎ب.ظ

مــــــن بهتــ‌ـــ‌ــو بستگی دارم...

حال مـــــــــــــرا از خودت بپرس...!

 
تنوع...!
۱۳٩٢/٦/٢٠۱٠:٤٠ ‎ب.ظ

بـــــــــــرای تنوع هم که شده...

"کمی باش"

نبودنت زیادی طـــــولانی شده...!
میدونی؟!
۱۳٩٢/٦/۱٤۸:٠٥ ‎ب.ظ

کـــ ـــاش میدانســـتی...!دنیای مـ‌ـ‌ـ‌ـــ ــــــــن...

در لـــبخندهای تـــو...لمس کردن احساس تو...

گرفتن دستــــــــان تو...خلاصـــــــــه میــشود...

به همین سادگی برای تمام لــــــــحظه های...

 با من نبودنت...دلــــــــــــتنگی مــــــــیکنم...!