فاجعـــه...!
۱۳٩۳/۱/٧٧:٠٧ ‎ب.ظ

یــ ـــکـــ فاجعه ست...

وقتی تنها cuteデコメ♪♫♪ のデコメ絵文字تـــ ـــوcuteデコメ♪♫♪ のデコメ絵文字 را میخواهمو...

تو نیستــــــــــی...!
تکرار...!
۱۳٩٢/۱٢/٢۳۳:٠٥ ‎ب.ظ

خسته امــひげ。可愛い。 のデコメ絵文字ـــ نه از راهی کــــ آمده امــــ...

یا انتظاریــــ کــــ گاهی امانمــひげ。可愛い。 のデコメ絵文字ــ را میبرد...

خسته امــــ از تکــひげ。可愛い。 のデコメ絵文字ــرار ندیدنــــ ـــ ـــو"...!

عکـــس...!
۱۳٩٢/۱۱/۱۱۱٠:۱٢ ‎ب.ظ

دلتنگـــــ کــ(ハート) のデコメ絵文字ـــ می شومـــــ...

تنها پناهگاهمــ عکس های توستـ(ハート) のデコメ絵文字ـــ...

چقدر خوبـ(ハート) のデコメ絵文字ــ نگاهمــ میکنی...!

 

 

 
حرف دلم...!
۱۳٩٢/۱٠/۳٠۱۱:۱٠ ‎ب.ظ

دلــ ــ ــمــ...

عجـــیبـــ یکـ...

غیرمنتظره ی...

خــوبــ میخواهد...記号だよ。びっくり3 のデコメ絵文字
زمــــان...!
۱۳٩٢/۱٠/۱۸٢:٠٥ ‎ب.ظ

کـــ ــنارمــ کـ هستی زمانـــ همـــ مثلــمن...

دستپاچه میشودعقربه ها دو تا یکی میپرنــد...

اما همین کــ میروی تاوانه دستــپاچگی های

ساعتـــ را همـــ منـــ بایــــــ ـــــد بدهمـــ...

جانمـــ را میگیرنداینـــ ثانیه های بی تـ ـو...!
خــــــــدا...!
۱۳٩٢/۱٠/۱۳٦:٥٦ ‎ب.ظ

بعضیـ وقتا دوسـ دارمـ...

دستمو بذارمـ زیر فکمـ...

چشـ تو چشـ خدا بشمـ...

بشـ زلـ بزنمــ ـــو بگمـ...

مثلا که چــــ ــــی...؟!
بی رحمانه...!
۱۳٩٢/۱٠/٧٢:۳۳ ‎ب.ظ

پلکــ هایمــ را که باز میکنمـــ...

تو نیســـــــتی...

این بی رحمانه ترین اتفـاق...

هر روز من استــ...!

 

 
دلم...!
۱۳٩٢/٩/٢٦۸:٠٩ ‎ب.ظ

دلمـ بچگیمو میخواد...!

پاهای شنی..دستای شکلاتی...!

دلمـ میخواد وقتی بلال میخورمـ کل صورتمـ زغالی شه...!

صدبار یکـ سرسر یکـ متری رو برمـ بالا و خسته نشمـ...!

چایی رو با 10 تا قند بخورمـ森ガール かわいい 静止 のデコメ絵文字...!

بستنی و لواشکو پفکو با همـ بخورمـ表情 気持ち 顔文字 のデコメ絵文字...!

انقد سر چیزای مسخره بخندمـ که بیفتمـ کفـ اتاق...!

عیدیامو بریزمـ تو قلکمـ...!

یواشکی کفشای پاشنه بلند مامانمو بپوشمو راه برمـ...!

دلمـ میخواد بازمـ رو دیوارا نقاشی کنمـ...!

دلمـ میخواد وقتی گریه میکنمـ مامانمـ اشکامو پاک کنه نه پیراهن تنم...!

دلمـ میخواد شبا تو خوابـ غلتـ بزنمـ نه اینکه حرفـ بزنمـ...!

هزار تومن تو جیبمـ باشه اما دلمـ خوش باشه...!

ولمـ کنی تا صبح تو شهربازی بمونمـ(タイトルなし) のデコメ絵文字...!

...!

بزرگترین اشتباهمـ این بود که آرزو کردمـ بزرگـ شمـ...!

دنیای آدمـ بزرگا خیلی سرد و تنهاستـ...!
شب...!
۱۳٩٢/٩/٢٠۱۱:٠۳ ‎ب.ظ

باشی یا نباشــــی...

این شب سر میشود...

اما ایــن شب کجا و...

آن شب کـــجا...
الفاتحه...!
۱۳٩٢/٩/٧٥:٢٦ ‎ب.ظ

حال و روز زندگی من...

وقتی تـــ♥ــو نباشی...

فقط یک کلــمه است...

الفـــــاتـــــ♥ـــــحه...!
جات امنه...!
۱۳٩٢/۸/۱۱٢:۱۱ ‎ب.ظ

نه از سرم میوفتی...

نه از چشــــــــمم...

کجای دلم نشسته ای که...

جایت اینقدر امــــــن است...!
اعصاب...!
۱۳٩٢/٧/٢۸۱۱:٤٦ ‎ب.ظ

دوست داشتن تو...

لــــیاقت نمیخواهد...

مثل نخ کردن سوزن "اعصاب" میخواهد...!
داغون...!
۱۳٩٢/٧/٢٢۱٢:٠٦ ‎ق.ظ

یه لـ‌ ـ‌ـ‌ ـ‌ـحظه هایی تو زندگی هست...

که سر جمع چند دقیـ ـ ـقه هم نیستا...

اما یه عمر آدم رو داغـ‌ ـ‌ ـ‌ ـون میکنه...!
حواس پرتی...!
۱۳٩٢/٧/۱۳٢:٥٧ ‎ب.ظ

هرگـــــاه به تـــــو فکـــــــــــــر میکنم...

حــــواسم از هـــمه چی پـــــرت میشود...

و من چه روزهای بیهوده ای را سپری میکنم...

با بیست و چهار ساعـــــت حواس پرتی...!

 
هنوز...!
۱۳٩٢/٧/٦۱٠:٤٠ ‎ب.ظ

هنوز همــــ ـــــ ـــــ...

از بین کارهای دنـــ ــیا...

دل بستن به دلــ ‌‌ــ ـــت...

بیشتر به دلمــــ میچسبد...!
تـــــو...!
۱۳٩٢/٧/۱۱٢:٢۱ ‎ق.ظ

بـــ ـــ‌‌‌ ـــرای من...

همین از تو گفتن...

زندگیــ ـــســت...!
بغض...!
۱۳٩٢/٦/٢٠۱۱:۱٢ ‎ب.ظ

تــ ــــ ـــو را نمیدانم...

ولی من حرف آخرم را...

با بغــ ـــ ـــض خوردم...!
حالم...!
۱۳٩٢/٦/٢٠۱۱:٠۱ ‎ب.ظ

مــــــن بهتــ‌ـــ‌ــو بستگی دارم...

حال مـــــــــــــرا از خودت بپرس...!

 
تنوع...!
۱۳٩٢/٦/٢٠۱٠:٤٠ ‎ب.ظ

بـــــــــــرای تنوع هم که شده...

"کمی باش"

نبودنت زیادی طـــــولانی شده...!
میدونی؟!
۱۳٩٢/٦/۱٤۸:٠٥ ‎ب.ظ

کـــ ـــاش میدانســـتی...!دنیای مـ‌ـ‌ـ‌ـــ ــــــــن...

در لـــبخندهای تـــو...لمس کردن احساس تو...

گرفتن دستــــــــان تو...خلاصـــــــــه میــشود...

به همین سادگی برای تمام لــــــــحظه های...

 با من نبودنت...دلــــــــــــتنگی مــــــــیکنم...!
حسادت...!
۱۳٩٢/٥/٢۸٦:۳٤ ‎ب.ظ

بگذار زمانه از حسادت بترکد...

انگشتان من...

چه به انگشتان تو می آیـد...!
دلم واست میسوزه...!
۱۳٩٢/٥/٢۸٦:٢٤ ‎ب.ظ

حـــــــــالا که رفته ای...

دلم برای تـــــــــــــــو...

بیشتر از خودم میسوزد...

فکر میکنی کسی بیشتر از من دوستت خواهد داشت؟!
بی وفا...!
۱۳٩٢/٥/٢۸٦:٢٠ ‎ب.ظ

میگویند:دنــــــــــــــیا بی وفــــاست...!

اما قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ درش را بدانیـ ـ ـ ـ ـد...

من دنیای بی وفا تری هم داشته ام...!
راستی...!
۱۳٩٢/٥/٢٥۱٢:۳٥ ‎ب.ظ

یه حــــــــرفایی هست...

میدونی دروغــــــــــــــه...

اما قلـ♥ـبت برای باورش...

به مغزت التماس میکنه...!

 
نمی آیی...!
۱۳٩٢/٥/٢٥۱٢:۳۱ ‎ب.ظ

کوک میکنم چشمانم را برای آمدنت...

اما نمی آیی...

و من برای همیشه خواب میمـــانم...!


کوک -
خواب


لعنــــــــــتی...!
۱۳٩٢/٥/٢۱۱۱:۱٦ ‎ب.ظ

یعنی میشود...

همین حـــالا...

همین لـحظه...

حـــــــــــتـی...

اشتبـاهــی...!

به یادم بیفتی...؟!

مـــیشـــود...؟!
بفهـــــــــــــــم...!
۱۳٩٢/٥/٢۱۱۱:٠٦ ‎ب.ظ

آرام تر ســــــــــکوت کن...

صدای بی تفاوتی هایت...

آزارم مـــــــیدهــــــــــــد...!
هیچکی نمیدونه...!
۱۳٩٢/٥/۱٧٦:۱۳ ‎ب.ظ

کسی چــــــــه میداند که...

امروز چند بــــار فروریختم...

از دیدن کـــــــــــــسی که...

تنها لباسش شبیه تو بود...!